لیست مراکز دارای واحد بهداشت دهان و دندان

 

ردیف

نام واحد های بهداشتی

روز های کاری

تلفن

آدرس

1

مرکز خدمات جامع سلامت کمالی نژاد

تمام روز های هفته

33640430

 33157333

افسریه 15 متری سوم خ 44- پ 3

2

مرکز خدمات جامع سلامت صلواتی

تمام روزها بجز دوشنبه

77428070

خیابان پیروزی خیابان اول نیروز هوایی

3

مرکز خدمات جامع سلامت شهید جعفری

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

33556914

 33131812

خ17 شهریور ایستگاه خرابات جنب آتش نشانی پ 137

4

مرکز خدمات جامع سلامت محمدیان

تمام روز های هفته

77423334

77470004

خ دماوند مسیل جاجرود یا کیاشمشکی خ شورا خ خشتی یا مهرجو دور فلکه لوزی

5

مرکز خدمات جامع سلامت غیاثی

تمام روز های هفته

33701018

 33436907

میدان شهید محلاتی جنب بزرگراه امام علی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن