مرکز خدمات جامع سلامت شهری محمدیان 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری محمدیان 

 

 

 

آخرین بروزرسانی :   1402/09/27

نام و نام خانوادگی سرپرست مرکز: خانم دکتر سکینه مرآتی

آدرس: خیابان نیروی هوائی فلکه لوزی

تلفن:  77470004 - 77423334

ساعت کاری : 8 تا 14       پنج شنبه ها تا 13

 

خدمات ارائه شده در این مرکز شامل:

خدمات پزشکی عمومی، دندانپزشکی، مراقب سلامت و مامایی، واکسیناسیون، مشاوره سلامت روان،مشاوره تغذیه و رژیم درمانی،بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ونظارت بر مراقبت های بهداشتی ارائه شده در واحدهای تابعه شامل پایگاه سلامت فعال است.

 

مشاهده اطلاعات جمعیتی مرکز محمدیان

 

روز های حضور مشاور سلامت روان

روز های حضور مشاور تغذیه و رژیم درمانی

 

گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن