×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مراکز تابعه

مرکز بهداشت شرق تهران

مرکز بهداشت شرق تهران واقع در تهران نو، و با مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای بهداشتی در مناطق 12، 13، 14 و 15 مستقر می باشد. این مرکز، خدمات بهداشتی را به همه مردم محترم مناطق فوق ارایه می دهد.

اطلاعات مرکز بهداشت شرق

رئیس مرکز:

دكتر امیرعلی فریدونفر

آدرس مرکز:

تهران نو، میدان امامت، خیابان شهید جدیدی، خیابان ابوریحان، پلاک 94

شماره تلفن‌ها:

77430057-77430067-77430048-77981102

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست