مشاوره و آزمایشات پیش از ازدواج

مرکز بهداشت شرق

 

 

آزمایشات پیش از ازدواج در مراکز خدمات جامع سلامت ذیل انجام می شود:

 

مرکز تقوی :                 میدان شهدا  خ مجاهدین اسلام ک آجانلو ک پورزگری پ 18/ 33440403-33564646

مرکز شهید جعفری:        خ 17 شهریور ایستگاه خرابات جنب آتش نشانی- پ 137 / 33556914-33131812 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن