کتاب خطرسنجی قلبی عروقی:

گروه هدف این کتاب افراد بالای 30 می باشد .بیماری ها قلبی عروقی ؛ دیابت ؛ بیماری های تنفسی و سرطان ها ؛ 4 بیماری مزمن هستند که در بیش از 40% موارد با خودمراقبتی  ؛ غربالگری و تشخیص سریع و به موقع قابل پیشگیری هستند . این کتاب کمک می کند تا با ارزیابی اولیه موقعیت خود را در رابطه با 4 بیماری فوق شناسایی نماییم .

 

دانلــود کتاب

 
       
 

کتاب سبک زندگی سالم :

خواندن این کتاب به همه کسانی که می خواهند با خودمراقبتی زندگی طولانی تر و سالمتری داشته باشند و کیفیت را به روزهای زندگی خود اضافه نمایند توصیه می گردد.

 

دانلــود کتاب

 
       
 

 

کتاب راهنمای سفیران سلامت :

این کتاب شامل مجموعه ای از تست های سلامتی ؛ روانشناسی وآمادگی برای تحرک کافی ؛ بررسی وضعیت تغذیه ای بوده و با پاسخ به آنها می توانیم وضعیت فعلی خود را در زیج خودمراقبتی تعیین و برای اصلاح آن براساس توصیه های کتاب برنامه ریزی نماییم .

 
       
 

کتاب خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی:

 

دانلــود کتاب

 
       
 

کتاب خود مراقبتی برای سفیران سلامت:(ویژه متوسطه اول)

 

 

دانلــود کتاب

 
       
 

کتاب خود مراقبتی برای سفییران سلامت:(ویژه دانش آموزان ابتدایی)

 

 

دانلــود کتاب

 
       
 

کتاب خود مراقبتی جوانان:

 

دانلــود کتاب

 
       
 

کتاب راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت(ویژه متوسطه دوم):

 

دانلــود کتاب

 

 

 

 
 

کتاب مبانی کمک های اولیه

 این کتاب به افزایش توانایی افراد در هنگام مواجهه با حوادث و آسیب های جسمانی ناشی از تصادفات کمک می نماید.

 

دانلــود کتاب

 
   

کتاب نیازسنجی آموزشی

 

دانلود کتاب

   
   

دستورالعمل برنامه ملی خود مراقبتی

 

دانلود کناب

 
       

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن