معرفی واحد گسترش


 سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار در هر جامعه ای است و وظیفه واحد گسترش شبکه، طراحی و استقرار مناسب ترین نظام ارائه خدمات سلامت است. عمده ترین وجه فلسفی مراقبت های بهداشتی، تاکید بر توزیع عادلانه منابع بهداشتی بوده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به این آرمان انسانی و بزرگ جهت گیری شده اند. لازمه رسیدن به این هدف، گسترش واحدهای بهداشتی در سرتاسر نقاط دور است و اصلی ترین راه رسیدن به این هدف، تامین سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی است که باید از جنبه های مختلفی چون دسترسی فرهنگی، تکنولوژیک، جغرافیایی، زمانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت آرامش و آسایش دریافت کنندگان خدمات، تامین، حفظ و ارتقای سلامتی جامعه را به همراه داشته باشد. واحد گسترش تلاش می کند با استاندارد سازی واحدهای تحت پوشش و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها خدمات بیشتر با کیفیت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مردم از ضروری ترین مراقبتهای بهداشتی درمانی در سطوح مختلف برخوردار شوند.

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن