•  در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت خدمت غربالگری، مراقبت و پیگیری( دیابت، فشارخون، سرطان کولورکتال و ...) انجام می شود.
  •  ( جهت مشاهده آدرس و تلفن تماس مراکز  اینجا  کلیک کنید) 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن