مراکز غربالگری نوزادان شرق تهران

 

 

 

 

  • غربالگری نوزادان 3 تا 5 روز ازلحاظ کم کاری تیروئید، فنیل کتونوریا، فاویسم و بیماریهای متابولیک در مراکز خدمات جامع سلامت طبق جدول زیر انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن