مراکز غربالگری شنوایی نوزادان

مرکز بهداشت شرق

 

 

 

غربالگری شنوایی نوزادان در مراکز خدمات جامع سلامت طبق جدول زیر انجام می شود.

جهت دریافت آدرس و شماره تلفن مراکز اینجا کلیلک کنید.

 

پنج شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

لیله القدر

(یک هفته در میان)

-

زارع نژاد

بعثت النبی

شهیدصفدری

کمالی نژاد
(یک هفته درمیان)

-

-

-

-

 

وحدت

(یک هفته در میان)

 

صفاری

 

12 بهمن

(یک هفته در میان)

پورهدایت

(یک هفته در میان)

صلواتی

(یک هفته در میان)

-

-

-

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن