بروزرسانی در تاریخ 04/04/1403

بروزرسانی در تاریخ 07/03/1403

 

بروز رسانی 25/02/1403

بروز رسانی 12/1/1403

بروز رسانی 26/12/1402

بروز رسانی در  1402/11/18

بروز رسانی در  1402/11/01

بروز رسانی در  1402/09/20

 

بروز رسانی 27/08/1402

بروز رسانی در 03/07/1402

 

مرحوم استاد فاطمی‌نیا:
 
مداومت بر زیارت امام رضا علیه السلام از راه دور نیز آثار و برکات فراوانی دارد.
 
چنانچه در احوال علمای بزرگ آمده است که هر وقت توفیق حضور در حرم مطهر ثامن الحجج حضرت رضا علیه السلام را نداشتند ، از راه دور ارتباط خود را با حضرت حفظ میکردند که چشمه های معرفت بی شماری نیز برای آنها گشوده میشد.
 
البته در زمان زیارت حضرات معصومین علیهم السلام ، چه از نزدیک و در حرم مطهرشان ، چه از راه دور ، باید حضور قلب و توجه باطنی به آن وجود نورانی داشته باشیم.

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن