شرح وظایف کارشناس برنامه سیب

 

  1. مدیریت کاربران سامانه (ایجاد-حذف- ویرایش) و نظارت بر فعالیت آنها
  2. مدیریت جمعیت تحت پوشش و جابجایی آن
  3. ساخت و ارسال گزارشهای ارزیابی و پسخوراندهای الکترونیک پایشی از کمیت و کیفیت ثبت اطلاعات سامانه ای بصورت موردی و دوره ای به شهرستانهای تابعه شامل خدمات مراقبتی و ارجاع و ارزیابی رضایت سنجی و عملکرد کارکنان
  4. نظارت بر روند ثبت واکسن در سامانه سیب، راهنمایی و آموزش کاربران مطابق با تغییرات و آپدیت های اعمال شده
  5. بارگزاری اطلاعات مورد نیاز برنامه عملیاتی که از سامانه سیب قابل استخراج هستند.
  6. ارتباط مداوم با مرکز مدیریت شبکه وزارت و شرکت دانش پارسیان و راهبران سامانه جهت تبادل و به روزرسانی اطلاعات و رفع اشکالات کاربران
  7. اجرا و ابلاغ شیوه نامه های مرکز مدیریت شبکه وزارت و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و رفع مشکلات

 

 

 

ورود به سامانه سیب

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن