مراکز درمان مارگزیدگی و عقرب گزیدگی

 

بیمارستان

 

 

آدرس

 

شماره تماس

 

بعثت نهاجا

 

 

اتوبان بسیج، سه راه تختی، خ شهیدان سرباز( هجرت)

 

39950

 

شهید لواسانی

 

 

سرخه حصار، انتهای اتوبان شهید همت(زین الدین)،اول جاده آبعلی

 

77311011-5

 

لقمان حکیم

 

 

خ کارگرجنوبی، چهارراه لشگر، خ مخصوص

 

51025000

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن