شرح وظایف کارشناس برنامه خیرین

 

 

  1. هماهنگی با سازمان‌ها،ادارات، نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد(NGO)به منظور برنامه‌ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه
  2. جمع‌آوری  آماروگزارش فعالیت های جلب مشارکت مراکز و ارسال به موقع آن به معاونت بهداشتی
  3. تشکیل جلسات آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرمهای جلب مشارکت جامعه
  4. برنامه ریزی و اجرای کلاسهای آموزشی مربیان داوطلبان سلامت مرکز بهداشت شمال جهت کسب مهارت ارتباطی برای جلب مشارکت مردم
  5. نظارت بر عملکرد فعالیتهای فوق برنامه مشارکت جامعه

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن