ارتباط با ما

 

 

                             ستاد1

                                                       ( واحدهای ارائه خدمت ستاد 1:

                                                         ریاست، روابط عمومی، امورمالی، کارگزینی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت خانواده، تغذیه، بهداشت مدارس، آموزش بهداشت، دندانپزشکی، دبیرخانه، انفورماتیک )

                     تلفن: 77430057-77430067-77430048-77981102

                  آدرس: تهران نو، میدان امامت، خیابان شهید جدیدی، خیابان ابوریحان، پلاک 94، مرکز بهداشت شرق تهران

                   پست الکترونیک: shargh.pr@sbmu.ac.ir

 


                                

                                   ستاد2

                                                    (واحد های ارائه خدمت ستاد2: بیماریهای واگیر، بیماریهای غیرواگیر، بهداشت روان )

                           تلفن تماس: 77038329    

                        آدرس: خیابان دماوند، ایستگاه پل، کوچه خوب، مرکز بهداشت شرق

                         پست الکترونیک: shargh.pr@sbmu.ac.ir

 

             

           

 

                 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن