مراکز غربالگری کرونا – مرکز بهداشت شرق تهران 

 

ردیف نام مرکز آدرس
3 زارع نژاد

خیابان هفده شهریورشمالی-خیابان کیامنش-تقاطع خیابان گیلکی- جنب داروخانه سلامت تلفن:33431852 

 

 

توضیح:  شیفت کاری صبح (13-8)

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن