جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > آمار > فرمهای آماری سال 95 واحدهای ستادی و مراکز و پایگاههای 
 
 

 

معرفي واحد

امروزه سازمانها و موسسات بطور دائم تحت تاثيرنيروهاي موثر دروني و بيروني قرار گرفته وحرکت آنهاگاهي متوقف گاهي کند وگاهي با تغيير مسير اساسي مواجه ميشود. سرعت رشد و تغييرات به حدي است که سازمانها را در تدوين برنامه درا ز مدت اجرايي ناتوان ساخته است. در اين شرايط سازمانهايي که بتوانند در زمينه کسب اطلاعات کوشا باشند به مراتب بيش از سازمانهاي ديگري که فاقد اطلاعات بوده موفق مي باشند.اگر بزرگترين و مهمترين وظيفه مديران را اتخاذ تصميم بدانيم، اين امرمهم صرفاً با تکيه بر اطلاعات دقيق، کافي وکارشناسي امکان پذيراست. تصميم گيري برمبناي تجربه - خطا، به زمان طولاني نياز دارد ومقدورات وامکانات زيادي را هم به هدر مي دهد. حدس کارشناسي شيوه ديگري از تصميم گيري است که با ضريب احتمال منطقي تري در اتخاذ تصميم استفاده مي شود، ليکن اين روش نيازمند تصحيحات دائمي است و سيستمها را براي يافتن ثبات قابل قبول سخت تحت فشار مي -گذارد و کارآيي آنها را بسيار محدود مي سازد.

روش عقلايي که مبتني بر الگوي « حل مسئله » است شيوه اي است که با حداقل عوارض، تصميم گيري مناسب را فراهم مي سازد. در روش مذکور، پس از روشن شدن دقيق و کامل صورت مسئله، يافتن راههاي گوناگون مطرح مي گردد. راه حل هاي مذکور زماني داراي اعتبار است که منبعث از اطلاعات کامل و دقيق باشد. دانشي که اين اطلاعات را در اختيار مي گذارد، مربوط به حوزه آمار است .

علم آمار تدبيري است مناسب براي گردآوري ارقام و اطلاعات به منظور رسيدن به مقصودي معين وابزاري است مفید براي تعبير وتفسير اين اطلاعات به منظور تصميم گيري صحيح ومنطقي.

در جامعه رو به تکامل کنوني کارآيي واثربخشي هر برنامه اي به کمک روش هاي آماري مشخص ميشود و استفاده بهينه از آن موجب کاهش پيش داوريها و تصميم گيريهاي نابجا از سوي برنامه ريزان  و سياستگذاران خواهد شد.مرکز بهداشت شرق نيز از اين موضوع مثتثني نبوده ونياز به نظام جامع اطلاعات سلامت کاملا ضروري است.

واحد آمار مرکز بهداشت شرق تهران بعنوان يکي از واحدهاي ستادي بهداشتي زير نظرمستقيم رياست مرکز با دارا بودن يک نيرو درهمینراستاتحتعناوینذیلارائهخدمتمی نماید:

 

v   تدوين برنامه عملياتي –اجراء برنامه –پايش و ارزشيابي برنامه و تهيه گزارش سالانه نهائي

v    تهيه عملكرد وشاخص هاي دوره اي ستاد مرکز

v  اعلام جمعيت سالانه برحسب جنس –گروه سني –محل سكونت براساس جمعيت ارسالي ازمعاونت بهداشتی (بر اساس جمعیت اعلامی مركزآمارايران)

v  اجراي برنامه ثبت مرگ وميرازطريق جمع آوري اطلاعات  و ثبت مرگ وميرشهرستانها  در نرم افزار اختصاصي  - تجزيه وتحليل داده هاي ثبت مرگ و تهيه گزارش نهائي در دوره هاي شش ماهه

v    اولويت بندي بازديدهاي نظارتي بر اساس نتايج فرم هاي اولويت بندي بازديد واحد آمار

v    نظارت بردفاترثبت درمراكز بهداشتي درماني

v    نظارت برفرم هاي استاندارد

v    نظارت ، پايش وارزشيابي درچرخه آمارواطلاعات دركليه مراكزبهداشتي درماني و پایگاههای بهداشتی

v    تهيه گزارش نهايي و تدوين اجراي مداخله لازم بر اساس نتايج پايش و ارزشيابي در فرمت استاندارد

v    نظارت بر دقت و صحت و به روز رساني برد سرپرست مركز بهداشتي درماني 

v    برگزاري ومشاركت درسمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي مرتبط با واحد

v    آموزش برنامه هاي واحد به دانشجويان وپرسنل جديد الورود

v    ثبت و جمع آوري اطلاعات فرم مراجعين سرپائي - تحليل داده ها و تهيه گزارش نهايي

v    تهيه گزارشات دوره اي –پاسخگويي به مكاتبات اداري

v    همكاري وهماهنگي وتبادل اطلاعات با (معاونت بهداشتی –دانشگاه –-مديريت درون بخشي و....)

برد سرپرست -سال95

جمعیت مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 94

جمعیت مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 95

دستور العمل های واحد آمار

فرم مراجعین سرپایی

انتظارات واحد آمار از مراکز

چک لیست بازدید واحد آمار

فرمهای آماری سال 95 جهت کلیه واحدهای ستادی و مراکز و پایگاههای سلامت جامعه

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.