نام مرکز سلامت آدرس شماره تلفن
زارع نژاد خ 17 شهریور شمالی - خ کیامنش - تقاطع خ شهید گیلکی - جنب داروخانه سلامت - پ 225 33723468
جلالی خ پیروزی - خ شکوفه - کوچه شهید ابهری 33782998
صفا    
17 شهریور    
صفاری    
وحدت اسلامی    
سیدعبداله    
 
 
 
 
 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن