مرکز خدمات جامع سلامت شهری 12 بهمن 

 

 

آخرین بروزرسانی :   02/02/05

 

 نام و نام خانوادگی سرپرست مرکز: آقای دکتر امید راستانی            

 آدرس: خ خاوران روبروی ایستگاه اتوبوس پمپ بنزین پلاک 324 

شماره تلفن: 33693001 - 33693029   

 

مشاهده اطلاعات جمعیتی مرکز ( کلیک کنید)

 

جمعیت

مرکز

112371

پایگاه ضمیمه اصلی

28080

پایگاه دولتی

-

پایگاه برون سپاری

84291

تعداد خانوار تحت پوشش

مرکز

58678

پایگاه ضمیمه اصلی

19522

پایگاه دولتی

-

پایگاه برون سپاری

39156

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

-

حاشیه

-

برون سپاری

4

تعداد پرسنل

مرکز

9

پایگاه ضمیمه اصلی

4

پایگاه دولتی

-

پایگاه برون سپاری

4

تعدا د مدارس

ابتدائی

32

متوسطه اول

18

متوسطه دوم

19

تعداد اماکن تهیه وتوزیع غذا

1512

تعداد کارگاه تحت پوشش

724

 

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن