يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > آمار > جمعیت سال 95 تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی 
 
 

شهرستان

سال 95

جمع

شهري

روستايي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

شمال

2108475

1075322

1033153

2108475

1075322

1033153

-

-

-

شرق

1855635

946374

909261

1855635

946374

909261

-

-

-

شميرانات منطقه 1 شهري

497304

253625

243679

497304

253625

243679

-

-

-

شميرانات

35403

18056

17347

26819

13678

13141

8584

4378

4206

دماوند

94633

48263

46370

83170

42417

40753

11463

5846

5617

پاكدشت

288468

147119

141349

263958

134619

129339

24509

12500

12010

فيروزكوه

31575

16103

15472

24312

12399

11913

7263

3704

3559

ورامين

323478

164974

158504

276769

141152

135617

46709

23822

22887

پیشوا

65360

33334

32026

53472

27271

26201

11888

6063

5825

قرچک

216755

110545

106210

189223

96504

92719

27532

14041

13491

جمع كل

5510458

2815843

2694615

5383309

2745489

2637820

127149

70354

56795

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.