يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

 

معرفي واحد

امروزه سازمانها و موسسات بطور دائم تحت تاثيرنيروهاي موثر دروني و بيروني قرار گرفته وحرکت آنهاگاهي متوقف گاهي کند وگاهي با تغيير مسير اساسي مواجه ميشود. سرعت رشد و تغييرات به حدي است که سازمانها را در تدوين برنامه درا ز مدت اجرايي ناتوان ساخته است. در اين شرايط سازمانهايي که بتوانند در زمينه کسب اطلاعات کوشا باشند به مراتب بيش از سازمانهاي ديگري که فاقد اطلاعات بوده موفق مي باشند.اگر بزرگترين و مهمترين وظيفه مديران را اتخاذ تصميم بدانيم، اين امرمهم صرفاً با تکيه بر اطلاعات دقيق، کافي وکارشناسي امکان پذيراست. تصميم گيري برمبناي تجربه - خطا، به زمان طولاني نياز دارد ومقدورات وامکانات زيادي را هم به هدر مي دهد. حدس کارشناسي شيوه ديگري از تصميم گيري است که با ضريب احتمال منطقي تري در اتخاذ تصميم استفاده مي شود، ليکن اين روش نيازمند تصحيحات دائمي است و سيستمها را براي يافتن ثبات قابل قبول سخت تحت فشار مي -گذارد و کارآيي آنها را بسيار محدود مي سازد.

روش عقلايي که مبتني بر الگوي « حل مسئله » است شيوه اي است که با حداقل عوارض، تصميم گيري مناسب را فراهم مي سازد. در روش مذکور، پس از روشن شدن دقيق و کامل صورت مسئله، يافتن راههاي گوناگون مطرح مي گردد. راه حل هاي مذکور زماني داراي اعتبار است که منبعث از اطلاعات کامل و دقيق باشد. دانشي که اين اطلاعات را در اختيار مي گذارد، مربوط به حوزه آمار است .

علم آمار تدبيري است مناسب براي گردآوري ارقام و اطلاعات به منظور رسيدن به مقصودي معين وابزاري است مفید براي تعبير وتفسير اين اطلاعات به منظور تصميم گيري صحيح ومنطقي.

در جامعه رو به تکامل کنوني کارآيي واثربخشي هر برنامه اي به کمک روش هاي آماري مشخص ميشود و استفاده بهينه از آن موجب کاهش پيش داوريها و تصميم گيريهاي نابجا از سوي برنامه ريزان  و سياستگذاران خواهد شد.مرکز بهداشت شرق نيز از اين موضوع مثتثني نبوده ونياز به نظام جامع اطلاعات سلامت کاملا ضروري است.

واحد آمار مرکز بهداشت شرق تهران بعنوان يکي از واحدهاي ستادي بهداشتي زير نظرمستقيم رياست مرکز با دارا بودن يک نيرو درهمین راستا تحت عناوین ذیل ارائه خدمت می نماید:

·        استفاده از سامانه سیب جهت گزارش های آماری مورد نیاز .

·        تدوین برنامه عملیاتی اجرا برنامه پایش و ارزشیابی برنامه و تهیه گزارش سالانه.ویا در صورت نیاز،فصلی.

·        اعلام جمعیت سالانه بر حسب جنس گروه سنی محل سکونت بر اساس جمعیت ارسالی از معاونت بهداشتی ( بر اساس جمعیت اعلامی مرکز آمار ایران )

·        هماهنگی و همکاری و تبادل اطلاعات بامعاونت بهداشتی دانشگاه مدیریت درون بخشی ویا...

·        تهیه گزارشات دوره ای و پاسخگویی به مکاتبات اداری.

·        اولویت بندی بازدیدهای نظارتی بر اساس  نتایج چک لیست های نظارتی

·         نظارت،پایش و ارزشیابی در کلیه مراکز جامع خدمات سلامت شهری و پایگاه های خدمات سلامت و یا انچامپایش های ضربتی در صورت لزوم.

·        برگزاری و مشارکت در تشکیل همایش ها و کارگاه ها و یا برنامه های آموزشی مرتبط با واحد.

·        آموزش برنامه های واحد آمار به دانشجویان و پرسنل جدید الورود.

·        بررسی ثبت مراجعین در پذیرش و سامانه سیب جهت پزشکان و مراقبین سلامت و بررسی تطابق قبوض صادر شده با ثبت سامانه پذیرش.

 

 

بسته آموزشی بدو خدمت سال 98

اطلاعات جمعیت سال 98 بر اساس سرشماری سال 95

چک لیست پایش واحد آمار از مراکز و پایگاهها سال 97

اطلاعات پنل سال 96

چک لیست پایش واحد آمار از مراکز و پایگاهها سال 96

آموزش بدو خدمت عمومي مشمولين

جمعیت-سال95-براساس سرشماری نفوس و مسکن

جمعیت مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 95

جمعیت مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 94

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.