شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧ - 
1 2
 
هرانسان سالم یک تخم مرغ درروز * مزایای شگفت انگیز تخم مرغ : کاهش وزن - کلسترول خوب - پروتئین باکفایت بالا - مغذی در تمام سنین - سلامت چشم
منو اصلی
اوقات شرعی
حدیث روز

صفحه اصلي > بسيج جامعه پزشكي >  مسابقه طلیعه فجر 
 
 

ضمن تشکر از همکارانی که در مسابقه طلیعه فجر شرکت کردند اسامی برندگان مسابقه به شرح زیر اعلام می شود:

خانم دکتر ناهید اکبری - مرکز شهید صفدری

خانم دکتر رستگار - مرکز لیله القدر

خانم فاطمه حاجی خدازاده - صفدری

خانم اکبری معیر - ستاد

خانم اخضری - مرکز غیاثی

 

سوال و کلید مسابقات

مسابقه طلیعه فجر

1-آیه 33 سوره توبه درکدام سوره هانیز تقریبا باهمین مضمون آمده است ودر مورد چیست ؟

الف)سوره صف وفتح –عالم گیر شدن اسلام

ب)سوره صف وفتح –یاس مشرکان وکافران

ج)سوره مومنون وفتح-جهاد درراه خدا

د)سوره طه ویس-  یاس مشرکان

 

2.درکدام یک از موارد نفقه زن بر مرد واجب نیست؟

الف)دوران عقد                                                           ب)عقد موقت

ج)ماردیکه زن خود حقوق بگیر است                              د)هیچ کدام

 

3جمله (کسانی که نام امام حسین (ع)رامیشنوند وتاثیری درخوداحساس نمیکنند جدانگران ایمان خودباشند) از کیست؟

الف)آیت الله شوشتری                                               ب)آیت الله کشمیری

ج)آیت الله جاودان                                                     د)آیت الله طباطبایی

 

4.آیه رب اشرح لی صدری ویسر لی قلبیوالم نشرح لک صدرکبه ترتیب به کدام پیامبر اشاره دارد؟

الف)حضرت عیسی ع-حضرت موسی ع                           ب)حضرت ابراهیم ع-حضرت محمدع

ج)حضرت ایوب ع وحضرت ابراهیم ع                           د)حضرت موسی ع –حضرت محمد ص

 

5. کدام مورد از زمینه های رسیدن به مقام شرح صدر میباشد؟

الف)دعاودرخواست از خدا – تسبیح خدا                            ب)ذکر لفظی ومعنوی-تدبر درقرآن

ج)الف وب                                                                      د)هیچ کدام

 

 

 

6-کدام مورد جز شکرقلبی نعمت نسبت به امام زمان عج میباشد؟

الف)ذکرمحبوب                                        ب)دعا

ج)معرفت                                             د)همه موارد

 

 

7-کدام سوره داخل ضریح مبارک آقا امام حسین ع نوشته شده است؟

الف)سوره انسان                                                         ب)سوره فجر

ج)سوره کوثر                                                             د)الف وج

 

8-درآیه 44 سوره غافر تفویض به چه معناست؟

الف)به معنای واگذار نمودن کارها به خدا و بالاتر از مرحله توکل است.

ب) با معنی توکل یکی است

ج) به معنای واگذار نمودن کارها به خدا و پائین تر از توکل است .

د)هیچ کدام

 

9- آیت الله کشمیری فرمودند: حضرت ابراهیم به یاری کدام ذکر خلیل الله شدند؟

الف)الحمدلله  بعد از نماز

ب)شکر لله بعد از نماز

ج)استغفار بعد نماز

د)هرسه مورد

 

10-به خیابان آمدن میلیونها نفر در 22 بهمن با گذشت حدود 40سال ازانقلاب اسلامی نشانه چیست ؟

الف) وحدت مردم

ب) قدرت نظام اسلامی در بسیج مردمی

ج) شکست دشمن

د) روحیه انقلابی

 

                                    (واحد فرهنگی بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شرق تهران)

 

 

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

 

ü 

1

 

 

ü 

 

2

 

 

 

ü 

3

ü 

 

 

 

4

 

ü 

 

 

5

 

ü 

 

 

6

ü 

 

 

 

7

 

 

 

ü 

8

ü 

 

 

 

9

 

 

ü 

 

10

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 23523812
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.