سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > مراکز خدمات جامع سلامت > اطلاعات مرکز بهداشت شرق 
 
 

جمعیت

مرکز

ایرانی

 343624

غیر ایرانی

 10563

پایگاه

ایرانی

 470063

غیر ایرانی

 49435

خانه

ایرانی

 -

غیر ایرانی

 -

تعداد خانوار تحت پوشش

مرکز

ایرانی

 85906

غیر ایرانی

 2641

پایگاه

ایرانی

 111523

غیر ایرانی

 10451

خانه

ایرانی

 

غیر ایرانی

 

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی    4

حاشیه  1

برون سپاری       64

تعداد خانه تحت پوشش

 

تعداد پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

 360

پایگاه غیر ضمیمه

 6

پایگاه برون سپاری

 197

تعداد مدارس

ابتدائی

 336

متوسطه اول

 194

متوسطه دوم

 198

تعداداماکنتهیهوتوزیعغذا

20597 

تعداد کارگاه تحت پوشش

15780

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 23523812
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.